Kanały typu KE

 
Kanały elektroinstalacyjne typu KE ze względu na większe przekroje, czyli możliwość umieszczenia większej ilości przewodów służą do układania głównych tras kablowych i sieci o dużej liczbie punktów elektrycznych i logicznych.

Kanały te tak jak kanały MKE dzielą się na grupy, których wspólną cechą jest wysokość. Podstawowe grupy wysokości to 30 mm,40 mm, i 60 mm. Kanały  KE 40/60 , 40/90 i 60/90 są dostępne w dwóch wersjach z asymetryczną przegrodą i bez przegrody (rysunek poniżej). Kanały z przegrodą powinno stosować się tam, gdzie jest prowadzona lub przewidywana w jednym profilu z instalacją elektryczną instalacja teleinformatyczna.
ke 2
Kanały KE 60/110 i KE 60/130 w wersji podstawowej nie mają wbudowanej przegrody ale w swojej podstawie posiadają wbudowane teowe wsporniki, które służą do montowanie przegród lub innego osprzętu takiego jak np. puszki kanałowe KD. Wszystkie kanały typu KE są wyposażone w klamry rozporowe. Głównym zadaniem klamer jest usztywnienie kanału oraz przytrzymanie przewodów zanim zostanie założona pokrywa. Standardowo w kanale o długości 2 metrów montowane są 4 klamry.

W celu podwyższenia estetyki instalacji oraz skrócenia czasu montażu cały system zosta wyposażony w osprzęt łącznikowy taki jak narożniki, łączniki czy zakończenia.
ke 2ke 2
ke 2
ke 2
ke 2