Akcesoria do kanałów KE

Podstawowe akcesoria

Systemy listew MKE i KE wyposażone są w bogaty zestaw akcesoriów, takich jak: zakończenia, narożniki wewnętrzne, narożniki zewnętrzne, łączniki kątowe, łączniki proste, klamry i puszki przylistwowe . Wszystkie wymienione akcesoria służą poprawie estetyki i funkcjonalności instalacji ale przede wszystkim wydatnie skracają czas niezbędny na jej wykonanie.
podstawowe akcesoria

Puszki kanałowe typu KD

Puszki kanałowe typu KD służą do montażu standardowych gniazd i łączników w kanałach.  W puszce pojedynczej i podwójnej (po przełożeniu śrub mocujących) można również mocować gniazda i łączniki w systemie 45mm.
podstawowe akcesoria

Puszki przylistwowe  PP1-40, PP2-40

Puszki są składnikiem systemów listew produkowanych przez AKS ZIELONKA i są przeznaczone do stosowania razem z listwami KE 40/90, KE 40/90 2KAS, KE 40/60, KE 40/60 2KAS i KE 40/40 do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego i teleinformatycznego.

Puszki PP1-40  i  PP2-40 są przystosowane do montażu zarówno podtynkowych, ramkowych systemów gniazd pojedynczych o wymiarach 80,5 x 80,5 oraz podwójnych 80,5 x 151,5 jak i systemów w standardzie 45 mm (1 x 45/45, 2 x 45/45).
podstawowe akcesoria

Przegroda PR 60 - 1T

Przegroda PR 60 - 1T jest przystosowana do montażu w kanałach KE 60/110 i KE 60/130. Dzięki zastosowaniu przegrody możemy podzielić przestrzeń w kanale na dwie części, przy zastosowaniu jednej przegrody lub trzy części, przy zastosowaniu dwóch przegród. 

Celem stosowania przegród jest możliwość prowadzenia w jednym kanale zarówno instalacji teleinformatycznej jak i elektrycznej.
podstawowe akcesoria

Przegroda PR 60 - 2T

Przegroda PR 60 - 2T jest przystosowana do montażu w kanałach KE 60/110 i KE 60/130, ponadto jej konstrukcja pozwala na montaż na standardowej szynie o rozstawie 35 mm. Przegroda PR 60 - 2T dzieli kanał na trzy części A, B i C (rys. 1) przy czym część C jest częścią w której możliwe jest umieszczenie maksymalnie dwóch przewodów o średnicy 11 mm każdy, na przykład dwa przewody YDY 3x2,5 750 V (rys. 2).
podstawowe akcesoria
podstawowe akcesoria

Trójniki

Trójniki służą do maskowania prostopadłego połączenia pomiędzy kanałami o wymiarach zewnętrznych 60/130, 60/110, 60/90, 60/60.
podstawowe akcesoria
podstawowe akcesoria
podstawowe akcesoria
podstawowe akcesoria