Przewody elektroenergetyczne

&nbsp

H07V-U/DY

Przewody jednożyłowe o jednotrutowej żyle miedzianej o izolacji polwinitowej do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych
Symbol Napięcie Ilość żył Przekrój żył Norma wykonania
H07V-U/DY 450-750V 1 1,0-10,0 PN87/E-90054

YDY

Przewody okrągłe o jednodrutowych żyłach miedzianych o izolacji i powłoce polwinitowej przeznaczone do układania na stałe.
Symbol Napięcie Ilość żył Przekrój żył Norma wykonania
YDY 450-750V 2-5 1,0-10,0 PN87/E-90056

YDYp

Przewody płaskie o jednodrutowych żyłach miedzianych o izolacji i powłoce polwinitowej przeznaczone do układania na stałe.
Symbol Napięcie Ilość żył Przekrój żył Norma wykonania
YDYp 450-750V 2-5 1,0-10,0 PN87/E-90060
YDYp 300-500V 2-4 1,5-2,5 PN87/E-90060

TLGYp

Przewody do połączeń ruchomych i stałych lub przenośnych urządzeń elektroakustycznych, do łączenia kolumn głośnikowych ze wzmacniaczami akustycznymi
Symbol Do głośników o mocy Ilość żył Przekrój żył Norma wykonania
TLGYp 45-150W 2 0,75-2,5 -

YTDY

Przewody przeznaczone są do wykonywania instalacji teletechnicznych: telegraficznych, telefonicznych i domofonów
Symbol Napięcie Ilość żył Przekrój żył Norma wykonania
YTDY - 1-12 0,5 PN-E 90054:1991

 

YTKSY

Przewody przeznaczone są do połączenia urządzeń: telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych, pracujących w pomieszczeniach w klimacie umiarkowanym

Symbol Napięcie Ilość żył Przekrój żył Norma wykonania
YTKSY - 1-10 2-0,5 PN-E 90054:1991

 

HV05V-K/LgY / HV07V-K/LgY

Przewody o żyle miedzianej wielodrutowej o izolacji z polwinitu zwykłego

Symbol Napięcie Ilość żył Przekrój żył Norma wykonania
HV05V-K/LgY 300-500V 1 0,35-2,5 PN87/E-90054
HV07V-K/LgY 450-750V 1 1,0-50,0 PN87/E-90054


HV05VV-F/OWY

Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych o żyłach miedzianych wielodrutowych o izolacji polwinitowej ze zwykłą powłoką polwinitową, okrągłe lub płaskie.

Symbol Napięcie Ilość żył Przekrój żył Norma wykonania
HV05VV-F/OWY 300-500V 2-5 0,75-4,0 PN-E-90500-5:2001+A2:2003


HV03VV-F/OMY

Przewody oponowe, mieszkaniowe o żyłach miedzianych wielodrutowych oraz o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. Przeznaczone do odbiorników ruchomych.

Symbol Napięcie Ilość żył Przekrój żył Norma wykonania
HV03VV-F/OMY 300-300V 2-5 0,5-1,5 PN91/E-90103


H03VVH2-F/OMYp

Przewody oponowe, mieszkaniowe o żyłach miedzianych wielodrutowych oraz o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie. Przeznaczone do odbiorników ruchomych.

Symbol Napięcie Ilość żył Przekrój żył Norma wykonania
H03VVH2-F/OMYp 300-300V 2 0,5-1,5 PN91/E-90103


FTP

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych szczególnie zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych.

Symbol
FTP kategoria 5e - 155MHz


UTP

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.

Symbol
UTP kategoria 5e - 155MHz ULTRALINK